Over de disclaimer

Op het gebruik van Ars GeriatriCare is de disclaimer zoals opgesteld door Mr F.J. Van Eeckhoutte van toepassing. Hieronder volgt een persoonlijk aanvulling.

Ars GeriatriCare is een persoonlijk project. Geen enkele van mijn (voormalige) werkgevers of opleidings-instituten zijn verantwoordelijk voor hetgeen op Ars GeriatriCare wordt gepubliceerd. Beschrijvingen van praktijksituaties zijn schaars , altijd anoniem (of geanonimiseerd) en waar nodig aangepast.

Op dit weblog wordt regelmatig informatie aangeboden op het gebied van de gezondheidszorg. De auteur is zich bewust van de mogelijke gevoeligheid van deze informatie. Internet is echter niet meer weg te denken als bron voor informatie over onze gezondheid. Deze informatie dient daarom van optimale kwaliteit te zijn. De auteur hecht veel waarde aan het onderbouwen van gemaakte statements. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan het vermelden van referenties, zodat de lezer (en anderen) zelf een oordeel kunnen vormen over de gebruikte evidence. Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van informatie op deze website.

Mocht de lezer menen dat informatie op hem of haar van toepassing is en op basis daarvan beslissingen willen nemen: overleg dit altijd met uw (huis)arts. Het op internet zoeken van informatie over uw gezondheid of die van een ander is lovenswaardig, maar wees u bewust van verschillen in kwaliteit.