Over Ars GeriatriCare

Ars GeriatriCare is een weblog waarop een positief en geïnformeerd beeld van de ouderenzorg is te verwachten. De naam staat voor de ‘kunst van de zorg voor de geriatrische zorgvrager’. Ars GeriatriCare is het geesteskind van Bram Hengeveld, maar hij nodigt anderen van harte uit om gastbijdragen te leveren of te reageren! Er is volop aandacht voor wetenschap in de ouderenzorg, ethische kwesties, kwakzalverij, het verpleegkundige onderwijs en wat het gemoed zoal meer bezighoudt. De auteur hoopt dat zijn weblog informerend, vermakelijk en/of inspirerend is voor zorgverleners en anderen die in hun dagelijkse werk of leven te maken hebben met geriatrische zorgvragers. Hij vraagt evenwel aandacht voor de van toepassing zijn disclaimer en zijn persoonlijk aanvulling daarop.

Rechten

Creative Commons 3.0

De artikelen op Ars GeriatriCare worden uitgegeven onder een Creative Commons licentie. Al het door de auteur(s) geproduceerde materiaal op Ars GeriatriCare mag gebruikt worden voor eigen doeleinden, mits de auteur genoemd wordt en er geen afgeleide, of voor commerciële doeleinden bedoelde werken van worden gemaakt.