Tagarchief: verpleegkundigen

Wat vinden verpleegkundigen van….. dikke mensen?

Noem het obees, corpulent of zwaarlijvig. Maar dik zijn staat garant voor een bult narigheid. Het verhoogt de kans op allerlei ziekten en heeft een negatieve invloed op educatie, baansucces en persoonlijke relaties. In de westerse wereld wordt het – in weerwil van wetenschappelijk bewijs – vooral beschouwd als een eenzijdige tekortkoming, waarin zelfcontrole de missende component is.

Maar wat vinden zorgverleners er nu van? Beïnvloedt het tegenover zich hebben van een obese patiënt hun visie op die persoon? En hoe ziet het met de geleverde zorg?

Lees verder

Advertenties
Getagged , , , ,

Verpleegkundigen mogen geen euthanaticum toedienen.

Open deur. Trap maar in: natuurlijk mogen verpleegkundigen geen euthanaticum toedienen. En toch gebeurt het. En vaker dan ik dacht, afgaande op cijfers die de, als het goed is, afgelopen vrijdag gepromoveerde Ada van Burghem publiceerde in haar proefschrift: ‘The role of nurses in medical end-of-life decisions’. Ze onderzocht de rol van de verpleegkundige in euthanasie gevallen. Ik ontdekte het via TVVonline. Uit een enquête die ze hield onder 1200 verpleegkundigen (respons niet vermeld in abstract) bleek dat 12,2% van de verpleegkundigen wel eens een euthanaticum had toegediend (van Brughem-van der Schreur et al., 2008), terwijl dat bij de wet verboden is. Een cijfer waar ik wel enigszins van schrok. TVV online maakt het blijkbaar onduidelijke plaatje kompleet:

“Zo is het heel gebruikelijk dat verpleegkundigen medicijnen tegen pijn of onrust toedienen aan een terminale patiënt, zelfs als ze weten dat deze daardoor wellicht sneller komt te overlijden. Zo’n handeling is strafbaar, maar dat is weinig bekend onder zorgverleners.” [URL]

Wellicht sneller komt te overlijden? Het gaat dan dus niet om een euthanaticum. Palliatieve sedatie dus? Maar dan gaat het om een behandeling waarbij bekorting van levensduur geen doel is van de behandeling, slechts de opzettelijke verlaging van het bewustzijn is het doel van palliatieve sedatie. Het is niet duidelijk of het bovenstaande citaat afkomstig is van Carel den Bergh, jurist bij NU’91, die aan het woord komt in het begin van het TVV online artikel.  Op een andere pagina op de TVVonline site weten de auteurs echter weer te vertellen dat het toedienen van bijv. morfine in dat geval dan weer géén probleem is:

Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie is geen euthanasie. Bij palliatieve sedatie wordt een terminale patiënt in slaap gebracht en krijgt deze morfine, met als doel pijnbestrijding. Ook verzorgenden, bijvoorbeeld in verpleeghuizen, dienen onder toezicht van een verpleegkundige en in opdracht van de arts morfine toe. Bijwerking van de morfine is wel dat een patiënt eerder kan overlijden. Palliatieve sedatie is echter normaal medisch handelen: het doel van de behandeling pijnbestrijding is en geen levensbeëindiging. [URL

Is het nu een probleem? Of niet? Ik heb niet de indruk dat TVVonline erg veel duidelijkheid verschaft. 
Om het qua euthanasie in ieder geval allemaal wat duidelijker te maken de brochure: Wie trekt de stekker eruit? (PDF) van de Abvakabo/FNV, opgesteld n.a.v. het gelijknamige minisymposium van de Abvakabo/FNV in 2005. De KNMG levert voor artsen de KNMG richtlijn palliatieve sedatie (KNMG, 2005). Persoonlijk lijkt het me nogal frappant dat een verpleegkundige geen pijnmedicatie mag toedienen bij een terminale patiënt. Maar ik kan het mis hebben natuurlijk. Op de site van NU’91 kon ik niets vinden aangaande uitspraken van van den Bergh op TVVonline. Jammer. Want zo onstaat wel verwarring en onduidelijkheid. Want wanneer bespoedigt een medicijn het overlijden ‘wellicht’? Is er dan niet al sprake van euthanasie, zonder dat de daarvoor bedoelde paden bewandeld zijn?

Blogging on Peer Reviewed Researchvan Bruchem-van de Scheur, G. G., van der Arend, A. J., Abu-Saad, H. H., Spreeuwenberg, C., van Wijmen, F. C., and ter Meulen, R. H. (2008). The role of nurses in euthanasia and physician-assisted suicide in the netherlands. Journal of medical ethics, 34(4):254-258. [DOI]
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. (2005). KNMG richtlijn palliatieve sedatie. Den Haag [PDF]

Getagged , ,
Advertenties