Categorie archief: research blogging

Het olfactorisch genot van fysiologisch zout via een infuus. Of: proeven wat je spuit.

[update 19-7-2014] Na bijna vier jaar ben ik helaas weer terug op de afdeling cardiologie. Nu is de situatie duidelijk ernstiger; ik behoor tot de lucky few die een OHCA na kunnen vertellen. Komende week zal ik een ICD krijgen. Het is natuurlijk wel bere-interessant om deze blog weer te doen herleven. Werk in uitvoering…..

Binnen de ‘hoe-kan-dat-nou-categorie’ bevinden zich vele onderwerpen. Voorbeeldje: het proeven van een vloeistof die je per intraveneus infuus krijgt ingespoten. Ja u leest het goed. Proeven. Verbaasd? U bent niet de enige. BMC Nursing, een open access internetperiodiek – verplichte kost voor iedere verpleegkundige – publiceerde begin dit jaar een artikel dat me gezien de woeste vreemdheid van het onderwerp direct aantrok:

Experience of unpleasant sensations in the mouth after injection of saline from prefilled syringes (Kongsgaard et al. 2010)

Vertaald betekent dat zoveel als: “Beleving van een onplezierige sensatie in de mond na injectie van een fysiologische zoutoplossing m.b.v. voorgevulde spuiten.” Meer weten? Lees verder…

Lees verder

Advertenties
Getagged , , , , , , , , , , , ,

Neem uw kruis op en wandel. Over het proces van bedlegerig worden.

De oude Nightingale in haar bed, waar ze 30 jaar doorbracht.

[rectificatie: er is ten onrechte gesteld dat er geen informatie werd geboden over de wijze waarop de door Zegelin uitgevoerde literatuurstudie plaats heeft gevonden. Deze informatie is nu gecorrigeerd.]

Over in bed liggen doen de meest verschillende gevoelens de ronde. Veelal geassocieerd met slapen vindt de een het heerlijk en ziet de andere er nodeloze oefening voor de dood in. Maar of men het nu doet op een waterbed, boxspring of een luchmatras: opstaan is een belangrijk onderdeel van het in bed liggen. Uit bed; werk aan de winkel. Een leven moet geleefd, niewaar? Prijs uzelf gelukkig voor dat opstaan. Want het kan ook anders: ‘bedlegerig’ zijn’. Je leven leven in bed. En daar schreef Angelika Zegelin haar proefschrift over, waar een artikel (‘Gekluisterd aan bed’) over is geplaatst in Verpleegkunde. (Zegelin, 2006) Het is zo’n artikel dat je veel te lang ligt aan te staren vanuit allerlei hoeken met de boodschap: blog over mij! Bij deze…

Lees verder

Getagged , , , , ,

Het sterven in – en van – een oud lichaam.

Dirt, decay, decline and death: daar wil ik vandaag eens wat over schrijven. Niet in de laatste plaats omdat op Ars GeriatriCare de laatste tijd wat te weinig is geschreven over die ‘geriatricare’. Maar in het licht van een grote aandacht voor het ‘active aging’ discours, waarin 100 jarigen nog druk aan het kogelstoten zijn, of 80+ jarigen beginnen met een studie filosofie, lijkt het me ook wel eens goed om de andere kant te bekijken: dirt, decay, decline and death dus. Vuil, verval, afwijzing en de dood. Gezellig klinkt het niet, belangrijk is het wel.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , ,

De CAM-therapeut zal Nederland wakker schudden! Maar laat me slapen tot het zover is. Of: hoe Bram in de bladen staat.

De Nederlandse reguliere gezondheidszorg. At your service.

Vandaag is de nieuwe ‘Sax’ uit, het redactioneel onafhankelijk maandblad van Saxion Hogescholen. (klik hier voor hun website) Een mooi verzorgde glossy, die ik doorgaans graag mag doorbladeren. (de aanval op de kerstman in het decembernummer was goed te pruimen) Deze maand mocht ik echter ook een bijdrage leveren! In de rubriek Ja/Nee wordt nl. de nieuwe opleiding tot CAM therapeut onder het voetlicht gebracht. Op Ars GeriatriCare was er hier en hier reeds over te lezen.

Lees verder

Getagged , , , , , , ,

Meest misselijkmakende onderzoek van 2009: Rape with Extreme Violence: The New Pathology in South Kivu, Democratic Republic of Congo


De feestdagen. We vieren een gezellig samenzijn met familie, de geboorte van een religieus idool of het ong. 14miljardste rondje dat de aarde om de zon heeft gemaakt. We stoppen ons vol met voedsel, drank en de beste wensen. Wat hebben we het goed: vrede op aarde en in de mensen een welbehagen.

Fuck dat. Lees verder

Getagged , , , , , ,

Happy birthday Bram! Heb je nog een cadeautje voor ons?

Ongeveer 27 jaar geleden werd ik op de wereld gezet. Ik had al vrij snel een punthoofd van de toestanden in de wereld (zuignappie), dus dat moest, achteraf gezien, uiteindelijk wel resulteren in het spuwen van gal en inzicht (*kuch*) op een weblog. Dat dat veelal over de ouderenzorg zou gaan is een kwestie van prettige chaos geweest. Leuk is het in ieder geval.

Om deze heugelijke dag met mijn bescheiden lezersschare (dank!) te fêteren, heb ik twee oude artikelen opgepoetst. (voorzien van wat extra beeldmateriaal, spel- en typefoutjes verwijderd etc.)  Mocht je ze dus nog niet hebben gelezen, of benieuwd zijn naar het nieuwe jasje, they’re all yours:

De invloed van omgevingslicht op dementerende mensen
Het wachten is op de tsunami van dementie; over een niet al te lange tijd zal Nederland een enorme groei van het aantal dementerende mensen doormaken. Het wordt alle hens aan dek. Joost van Hoof, een jonge Nederlandse ingenieur die zich heeft toegelegd op het onderzoek naar het gebruik van domotica bij dementerenden,  deed onderzoek naar de invloed van het omgevingslicht op dementerenden. Verdomd interessant! Lees hier verder…

Meeste mensen gehoorzamen (nog steeds) opdracht tot martelen
In de jaren zestig van de vorige eeuw voerde Stanley Milgram een onderzoek uit dat hem (en z’n onderzoek) wereldberoemd en berucht maakte. Het kostte hem z’n carrière. In 2008 werd het onderzoek ontdaan van ethische problemen en opnieuw herhaald door Jerry Burger. Milgram had gelijk. Shocking. Of logisch? In het blogbericht een uiteenzetting van wat Milgram en Burger allemaal hebben uitgespookt tijdens hun experimenteerdrang. Lees hier verder…

Reacties van harte welkom en een fijne dag!

(p.s. mocht het grapje in het aller-bovenste plaatje je zijn ontgaan, kijk dan even hier)

Getagged , , , , , ,

Mevrouw heeft een plekje op haar stuit… Update 2009

[noot: dit is een ‘heruitgave’ van een in juni 2008 verschenen blogbericht. Het origineel is hier te vinden. De nieuwe versie is op een aantal punten aangepast. Zo hebben sinds het originele blogbericht alweer twee nieuwe LPZ metingen plaatsgevonden en verscheen er in december 2008 een systematische review over de behandeling van decubitus in JAMA.]

Decubitus: wie heeft er niet van gehoord of ermee te maken gehad tijdens de opleiding, stage of het werk? Duizenden hebben het gezien, gevoeld en/of geroken. In de 17e eeuw duikt de term decubitus op, afgeleid van het Latijnse woord decumbere dat ‘zich neerleggen’ betekent. Om precies te zijn wordt er in 1777 door Wohlleben gesproken van gangraena per decubitum, ‘afsterven door te gaan liggen’. De link met bedlegerigheid lijkt dus al heel lang duidelijk te zijn, al weten we nu natuurlijk dat decubitus meerdere oorzaken kan hebben. (bijv. decubitus van de urethra t.g.v. een verblijfskatheter, of ‘doorzit’-plekken t.g.v. rolstoelgebruik). Voor meer actuele opvattingen en kennis: lees verder onder de streep.

Lees verder

Getagged , , , , ,

Parels & ezelsbrug based practice

Evidence Based Practice (EBP), kort door de bocht het bewust toepassen van wetenschappelijk bewijs in patiëntzorg, is een algemeen geaccepteerd principe. Zo ook in de verpleegkunde, al is daar volgens een publicatie door Pagani et al. (2009) nog wel het een en ander in te verbeteren. Zo schrijven zij in Creative Nursing:

Despite the increasing importance of evidence-based practice for the nursing profession, some nurses remain unable to use scientific evidence in their clinical practice to support their critical thinking and nursing skills. PERL (Print, Electronic, Resource Persons, and Location) is an acronym that nurses can use to categorize available resources to practice evidence-based nursing, thereby enhancing patient outcomes.

Om verpleegkundigen een handvat te bieden ontwierpen ze dus een ezelsburg: de ´PERL-ezelsbrug´. PERL staat voor Print, Electronic, Resource persons en Location; vier aspecten van EBP die van belang zijn voor verpleegkundigen aan het bed. Dat laat zich, met enige verbeelding, in het Nederlands vertalen als Papier, Elektronisch, Relaties en Lokatie.

Leuk is dat het feitelijke ezelsbruggetje zich óók prima laat vertalen naar het Nederlands: PERL klinkt als ‘pearl’, dat parel betekent. (Parel -> EBP, vat je ‘m?) En laten PApier, Relatie, Elektronisch bewijs en Locatie nu prima in het acroniem PAREL te passen zijn. Dus… Anyway: lees verder onder de streep!

Lees verder

Getagged , , , , , ,

LOLscience? Of serieuze zaak? Glijgevaar bij steunkousen, (anti-slip)sokken en blote voeten

Draag die schoen!

Zo af en toe komen er van die grappige zaken voorbij on the interwebz. Zo ook: ‘Are non-slip socks really ‘non-slip’? an analysis of slip resistance’ door Chari et al. (2009) Het onderzoek kent enkele beperkingen, zoals het niet overeenkomen van de doelgroep (ouderen) en de onderzoeksgroep (geen ouderen), maar lijkt me relevant. In ieder geval zie ik het vestigen van aandacht op schoeisel van patiënten en cliënten als positief. Het onderzoek: men neme o.a. een gladde ondergrond, verschillende typen sokken, steunkousen, blote voeten en enkele glijbereiden. Conclusie:

It is evident that bare feet provide better slip resistance than non-slip socks and therefore might represent a safer foot condition. This study did not explore whether traction provided by bare feet was comparable to ‘optimal’ footwear such as shoes. However, previous studies have associated barefoot mobilisation with increased falls. Therefore, it is suggested that all patients continue to be encouraged to mobilise in appropriate, well-fitting shoes whilst in hospital. Limitations of this study in relation to the testing method, participant group and sample size are discussed.

Blote voeten zijn dus mogelijk veiliger dan anti-slipsokken. En schoenen waarschijnlijk veiliger dan blote voeten. Het lijkt een inkoppertje om uiteindelijk te stellen dat patiënten zouden moeten worden aangemoedigd om in goed schoeisel (schoenen dus) te mobiliseren, maar ik zou de geriatrische patiënten op slecht passende pantoffels niet de kost willen geven.

Ga naar de referentie in mijn citeulike bibliotheekChari, S., Haines, T., Varghese, P. & Economidis, A. (2009). Are non-slip socks really ‘non-slip’? an analysis of slip resistance. BMC Geriatrics, 9:39+. [DOI] [PDF]

Getagged , ,

Vroegste epidemie in 40 jaar?

influenzavirusNa een comment van Annemiek op de vroegte van de epidemie schoot me een artikel binnen door Gé Donkers uit Huisarts En wetenschap, waarin het volgende plaatje te vinden is, waarop het begin, duur en einde van de influenzaepidemieën sinds seizoen 1970/71 zijn weergegeven:

(klik op de afbeelding voor volledige weergave) Volgens mij kunnen we, met een epidemie die getaltechnisch al twee weken gaande is dus concluderen dat we de vroegste epidemie in pak ‘em beet 40 jaar hebben.

Donker, G. & Gravestein, J. (2007). De beste tijd voor griepvaccinatie. Huisarts & Wetenschap, 50(2):41+. [URL]

Getagged , , , , ,

Hutspotpost: stamppotje van helaasheid en saai

Omdat wetenschappers het soms ook niet meer weten in deze hutspotpost een verzameling interessante, nuttige dan wel nutteloze bijdragen in de wetenschappelijke literatuur. Want soms is wetenschap te saai, te slecht of te marginaal om het wat zinnig te laten zeggen.

Ohw ja; bij iedere referentie staat een blauw icoontje: door er op te klikken ga je rechtstreeks naar het desbetreffende item in mijn Citeulike bibliotheek. Weet je niet wat Citeulike is? Klik dan hier.

Bon apetit!

Lees verder

Getagged , , , , , , , , ,

Mad science? Ziek voor het grote goed

Crazy doc... bron: http://foto.mail.ru/mail/daniloff77/_myphoto/12.html

Bijna driehonderd – samen met m’n vriendin op een tandem afgelegde – kilometers , 4 dagen, 3 nachten in een tent, een indrukwekkend bezoek aan voormalig kamp Westerbork en een doorgezeten zitvlak: zéér plezante en gezellige vakantie, die over enkele dagen nog voortgezet gaat worden met een bezoek aan het westen van het land. Het vermelde bezoek aan kamp Westerbork gaat denk ik nog wel een blogpost opleveren, maar vandaag voel ik me zoals de Britten zo mooi zeggen ‘a bit under the weather’; weinig zin in een dergelijk zwaar onderwerp. Daarom – en omdat een goede blogpost over het bezoek aan het kamp wat meer tijd zal vergen – hieronder wat zaken die mijn aandacht pakten. En me uiteindelijk hebben laten lachen. Maar mischien heb ik wel een beetje morbide gevoel voor humor…

Lees verder

Getagged , , ,

Zelfverwaarlozing en mishandeling zorgen voor (sterk) verhoogde mortaliteit onder ouderen.

geweldresearch
Via MedlinePlus las ik het bericht dat onderzoek naar zelfverwaarlozing en mishandelingeen een sterk verhoogde kans op overlijden aan het licht heeft gebracht. Helaas moet ik me hierbij wenden tot een abstract en enkele persberichten, aangezien ik geen toegang heb tot full-text publicaties van JAMA. (mocht iemand zo vriendelijk willen zijn…)

Lees verder

Getagged , , , ,

Homoseksualiteit; geen ziekte, geen behandeling. SO STOP PRAYING THE GAY AWAY

Toen ik na het opstaan vanmiddag (vakantie!) mijn RSS feeds opstartte had ik even zo’n moment van DOH! Via de website van MedNet lezen we nl. het volgende: Amerika stopt met therapie tegen homoseksualiteit. Om een of andere reden boeit de kwestie van homorechten me mateloos. Waarom dat precies zo is weet ik niet, maar ik denk dat het lezen van enkele van Bertrand Russell’s essay’s, die dateren van de eerste helft van de twintigste eeuw, er iets mee te maken heeft. Ook een interesse in kwakzalverij is er debet aan.

Lees verder

Getagged , ,

Hoe kan je dit werk doen zonder het ‘mee naar huis te nemen’?

Onlangs hadden mijn vriendin en ik een interessante discussie over het ‘mee naar huis nemen’ van gebeurtenissen tijdens het werk als zorgverlener. Zelfs de geringste ervaring in de zorg levert een pletora aan indringende gebeurtenissen op. Van de met-spoed-opgenomen-demente-mevrouw die zich angstig afvraagt waarom ‘ze er niet uit mag’ (de kinderen moeten immers naar school!), tot het op gruwelijke wijze overlijden van patiënten en een ‘tentamen suïcide’ (poging tot zelfdoding) die je om 7 uur ’s ochtends volledig ‘am ende’ aanstaart. De verhalen van mantelzorgers, die jarenlang gevecht leveren met de WMO voor iets simpels als een aangepaste rolstoel voor ernstig gehandicapte mensen.

Lees verder

Getagged , , , ,

Mythbusting: biologisch eten doe je dus niet voor je gezondheid.

 

Quod me nutrit, me destruit? De haat-liefde verhouding die mensen tegenwoordig met voeding lijken te hebben is erg interessant, maar er zit veel vage wichtigtuerei tussen. Claims over voeding en voedingsstoffen gaan als een trein. Maar wat is er nu met enige zekerheid over te zeggen? Een belangrijk deel van het gekakel over voeding gaat over ‘je gezondheid’. Geen vet of koolhydraten, Sonja Bakker, Atkins, supplementen, vitamince C, macrobiotisch, vegetarisme en ook het ‘biologisch’ voedsel.

Wat betreft de wetenschap lezen we op het Bad Science weblog een interessant artikel: Over there! An 8 mile high distraction made of posh chocolate! Grote organisaties op het gebied van biologische voeding waren niet blij met een systematische review (Dangour et al. 2009)  naar de gezondheidseffecten van biologisch (organic) voedsel. Moord en brand schreeuwen ze. Niet zonder reden natuurlijk.

Lees verder

Getagged ,

Evidence based keukenprinsessen. Een broodje aap alstublieft, met therapeutische saus.

keukenprinses copy

“Verplegen houdt zich bezig met de gevolgen van een psychisch of somatisch probleem en richt zich niet op het wegnemen van de oorzaken daarvan. De verpleegkundige komt sterker in beeld naarmate de medische wetenschap meer faalt. In hun werk worden verpleegkundigen met levensvragen, existentiële vragen geconfronteerd.”

Bovenstaande is een citaat uit het artikel ‘Verplegen als existentiële ervaring en de verlokkingen van de evidence-based keukenprinses’. (de Vocht & Burger, 2009) Het artikel is een verkorte weergave van de afscheidsrede van Gerard Burger, docent gedragswetenschappen aan Saxion Hogescholen. Ik heb slechts twee keer les van hem gehad en dat is eigenlijk wel jammer, want ik vond hem een intrigerende verschijning: een levende boekenkast op sandalen met een zacht karakter.

Lees verder

Getagged , , ,

Handacupunctuur als interventie voor geriatrisch verpleegkundigen. (Ohw please sh*t up deel 2)

Via een RSS feed die me voorziet van updates met  gratis beschikbare fulltext publicaties van Pubmed kwam ik een zojuist verschenen publicatie tegen: The effects of hand acupuncture therapy on pain, ROM, ADL and depression among elders with low back pain and knee joint pain.

Acupunctuur dus… Oké, ik geef het toe. Ik ben wellicht wat bevooroordeeld. Ik geloof geen donder van het hele acunpunctuurcircus. Het werkt niet. Tenzij je natuurlijk mensen wil laten betalen voor een placebo. Er is nl. geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het beter werkt dan een placebo. Ook het hierboven gelinkte ‘onderzoek’ gaat daar niet aan bijdragen.

Lees verder

Getagged

Koffie geneest Alzheimer. Ohw please sh*t up…

Koffie geneest Alzheimer… YEAH we zijn er! Nooit meer vergeten waar die sleutels lagen, nooit meer opgenomen in een verpleeghuis!

In de wereld van de journalistiek denk ik te weten wat het meest gespeelde spelletje is:  dat spelletje waarmee scholieren doorgaans wordt aangeleerd hoe ruis in de communicatie kan ontstaan. Eerder kwamen we water al tegen als panacee. Hear say: hoe 55 genetische aangepaste muizen er ineens voor zorgen dat koffie alzheimer geneest, in drie eenvoudige, idiotproof stappen:

Lees verder

Getagged ,
Advertenties