Categorie archief: Maatschappij

Reanimatie van de beroepscode? En een beetje gatenkaas.

Een verpleegkundige is in opspraak is geraakt nadat zij had besloten een stervende patiënt niet te reanimeren. De patiënt was ernstig ziek, maar had een ‘volledig beleid’ en moest aansterken in verband met een geplande operatie. De verpleegkundige had in haar 40 jarige loopbaan ernstig lijden zien ontstaan na reanimatie in dergelijke situaties. Ze vond dat ze dit haar patiënt niet aan kon doen, haar werkgever was het daar niet mee eens. Kunnen we leren van deze tragedie?

Wat vindt u?

Meningen zijn verdeeld: velen hebben compassie voor de beslissing van de verpleegkundige. Maar nog veel meer vinden dat ze terecht is ontslagen en oor het tuchtrecht is gekomen.

Ikzelf ben er nog niet uit. De wijze waarop sommigen haar aan de spreekwoordelijke boom wensen te knopen staat me echter totaal niet aan. Niet in de laatste plaats omdat ik denk dat er nogal eens een denkfout aan de overtuigingen ten grondslag ligt. Een veel gehoord argument van de voorstander van haar ontslag is namelijk:

er was een volledig beleid, dus ze moet reanimeren

Ik vraag me zeer sterk af of dat zo is. In paragraaf 2.5 van onze beroepscode lezen we:

Als verpleegkundige/verzorgende heb ik het recht om op grond van gewetensbezwaren te weigeren om mee te werken aan bepaalde (be)handelingen.
Dat betekent onder andere dat ik

  • medewerking weiger aan (be)handelingen die mij in ernstig conflict brengen met mijn levensovertuiging of persoonlijk waarden- en normenbesef
  • mijn gewetensbezwaren, waar mogelijk, tijdig kenbaar maak
  • bij gewetensbezwaren de zorg gemotiveerd teruggeef aan mijn leidinggevende of, als er geen leidinggevende is, aan één van mijn collega’s
  • als zelfstandig werkende, mijn gewetensbezwaren meld aan de zorgvrager (of andere betrokkenen) en zorg verleen totdat die overgenomen wordt
  • wel de zorg verleen, die niet direct in relatie staat tot de handeling of ingreep waartegen ik gewetensbezwaren heb, tenzij die zorg ook door een collega wordt overgenomen.

Een overbekend voorbeeld van dergelijke gewetensbezwaren betreft natuurlijk meewerken aan euthanasie. Je staat als verpleegkundige in je volste recht als je bijvoorbeeld geen infuus wil inbrengen dat als doel heeft om een euthanaticum toe te dienen.

Maar geldt dat dan niet ook voor een mogelijke reanimatie die jij volslagen zinloos en inhumaan acht? Het is een situatie die m.i. véél vaker voorkomt. Tijd om de standaard onderwerpen in de ethieklessen aan te passen?

Gatenkaas

De verpleegkundige had al bij aanvang van de dienst door dat het niet goed ging met de man. Het was ook nog eens erg druk op de afdeling en moesten ze het met 25% minder personeel doen. Er lijken zaken te missen in de overdracht naar de verpleegkundige. Ze wist bijvoorbeeld niet dat de patiënt ingepland stond voor een operatie. Helaas lijkt het erop dat de verpleegkundige niet de beschreven stappen heeft ondernomen. Zou ze wel op de hoogte geweest zijn van de voorschriften in de beroepscode? (ik

Langzaamaan arrangeren zich zo de gaten in het gatenkaasmodel van incidenten… Een 40 jarige loopbaan als verpleegkundige eindigt in een nachtmerrie.

Wat nu?

Hoezeer een schuldvraag van belang is voor het tuchtrecht, voor ons als verpleegkundigen is het veel belangrijker wat dit betekent voor ons (toekomstige) eigen handelen.

Die invalshoek mis ik tot op heden nogal in het debat. In facebookdraadjes en op de website van Nursing valt het begrip ‘beroepscode’ niet éénmaal in ongeveer 200 reacties.

Hugo van der Wedden weet een andere spijker op de kop te raken in zijn twitterstream.

Advertenties
Getagged

Dwalingen in de methodologie (NTvG)

Nederlands Tijdschrift voor GeneeskundeDwalingen in de methodologie is een serie van 39 artikelen over wetenschappelijk onderzoek uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, verschenen tussen 1998 en 2002. De artikelen zijn geschreven door grote namen uit de Nederlandse klinische epidemiologie. Het betreft een breed scala aan onderwerpen, van diagnostiek tot genetisch populatieonderzoek.

Gratis beschikbaar en hieronder door yours truly voor u op een rijtje gezet, met handige link naar de volledige tekst. Doe er uw voordeel mee!

Lees verder

Getagged , ,

brochure ‘HBO verpleegkundige kennis ouderenzorg VVT’

VGG brochure

Hoe staat het met de broodnodige kennis over gerontologie en geriatrie bij u op de werkvloer? Geen idee? Geen nood! Hiervoor is in het kader van het VGG-project een fraaie brochure ontworpen. Aan de hand van de bekende levensdomeinen die in een zorgleefplan thuishoren kan de stand van zaken gecheckt worden.

Vindt u het bijvoorbeeld van belang dat  er kennis aanwezig is met betrekking tot Sociaal gerontologische theorievorming over gezond ouder worden? Hoe staat het dan met de kennis over de disengagement theorie van Cummingen en Henri? En op het gebied van lichamelijk welbevinden is men toch wel op de hoogte van de geriatrische reuzenZo niet, dan moet u zich wellicht achter de oren krabben of uw instelling klaar is voor de toekomst. De kans is dan groot dat het hoog tijd wordt om HBO-VGG’ers in uw teams op te nemen.

De brochure maakt – onder andere – mooi duidelijk dat de ouderenzorg een complex vakgebied is. In die zin is het mijns inziens ook boeiend materiaal voor opleidingen. Enigszins verwarrend vind ik de vermelding van ‘domein kwaliteit van leven’ bij ieder hoofdstuk, waarin vervolgens een van de vier levensdomeinen wordt behandeld. Niettemin: petje af!

klik hier om de brochure te downloaden

Getagged

Donorschap in Nederland; twee interessante onderzoeken

ja-huid-logo1

Op de valreep van de donorweek even een blogje, geïnspireerd door een infographic over al dan niet registreren van een donorkeuze. Dat kan om te beginnen hier en kost maar twee minuten. Klaar? Lees dan verder onder streep.

Lees verder

Getagged ,

‘Kwetsbare ouderen kunnen beter in verpleeghuis dan ziekenhuis revalideren’

Van de Volkskrantwebsite:

Ruim 25 procent van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, is 70 jaar of ouder. Het ziekenhuis vervult dus een belangrijke rol bij het verlenen van zorg aan ouderen. ‘Maar het blijkt dat de oudere patiënt gedeeltelijk achteruit kan gaan bij een ziekenhuisopname’, stelt Andrea van den Dool, verpleegkundig specialist.

[..]

Een groot deel van deze problematiek heeft echter niets te maken met de reden van opname. Kennelijk leidt de opname zelf tot achteruitgang, bijvoorbeeld door gebrek aan fysieke activiteiten en door depressieve gevoelens. Het ziekenhuis probeert de ziekte zo goed mogelijk te behandelen, maar er is te weinig aandacht voor het behoud van de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van de patiënt. Eenmaal thuis is de patiënt grotendeels op zichzelf en op familie/vrienden, die een deel van de zorg op zich nemen als mantelzorgers, aangewezen; die daardoor zwaar belast kunnen raken.

Revalidatie voor kwetsbare ouderen op lichamelijk en geestelijk gebied wordt daardoor binnen de verpleeghuizen, als verlengde van het ziekenhuis, steeds belangrijker.

Weinig aan toe te voegen, dus zeker even lezen. Behalve natuurlijk: got evidence? Maar die vraag heb ik reeds neergelegd bij mw. van den Dool.

Getagged , ,

Presentaties Oud & Nieuw in de Ouderenzorg

Afgelopen donderdag was het zover: het seminar ‘Oud & Nieuw in de Ouderenzorg‘ vond plaats te Ede, als onderdeel van het Nursingevent. Samen met Erik van Rossum en Jan Bouwmeester mocht ik ongeveer 25 deelnemers twee uur lang vermaken met allerlei interessants over de ouderenzorg. Persoonlijk vind ik het seminar geslaagd en ben ik benieuwd naar de beoordelingen door de deelnemers.

Bij deze nogmaals mijn hartelijke dank aan bovengenoemde heren! En, zoals beloofd aan de deelnemers, hieronder de presentaties:

Erik van Rossum:

De ouderenzorg door een wetenschappelijke bril

Verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelenin het verpleeghuis (“EXBELT”)

Jan Bouwmeester:

Op zoek naar Zin: Hoe kijken we aan tegen ouderen?

Bram Hengeveld:

Nieuwelingen in de Ouderenzorg

Getagged , , , , , , , , ,

Ouderen in veilige handen

Begin juni 2011 is er, als onderdeel actieplan ‘Ouderen in veilige handen‘ [PDF], een meldpunt Ouderenmishandeling opgezicht. Er zijn ondertussen reeds tientallen meldingen gedaan; TC Tubantia geeft aan dat het om 21 ‘gegronde’ (aldus IGZ) meldingen gaat, alle vanwege mishandeling door zorgverleners. Laat dat even inwerken…

De oorzaken zijn nogal divers, maar het komt volgens Movisie  telkens op hetzelfde neer:

Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen waardoor de oudere persoon lijdt. Dit lijden kan lichamelijk of psychisch zijn maar ook materieel. Ouderenmishandeling komt in iedere bevolkingsgroep voor.

Volgens mij een vrij brede definitie, maar enkele praktijkvoorbeelden die worden gegeven laten  weinig aan de verbeelding over: schoppen, slaan, schelden, stelen en zelfs seksueel misbruik. Maar ook: het verkeerd gebruik van tilliften, waardoor ouderen onder de blauwe plekken komen te zitten.

Wat ik me bij de definitie afvraag: is (bijvoorbeeld) het te weinig inzetten van pijnbestrijding (of onvoldoende voorlichting daarover) in geval van, zeg, dementie, een heupoperatie of in de terminale fase  dan ook mishandeling? Zo ja (en daar valt veel voor te zeggen), dan gaat de inspectie het druk krijgen. En hoe zit het met de diep depressieve oudere die gaarne wil sterven, maar daar niet de kans toe krijgt?

Ikzelf ken vooral voorbeelden van mishandeling door bejegening en toegegeven, ik stond er met m’n bek vol tanden na te kijken en te luisteren. Maar ook op het gebied van inadequate hulp bij/verzorging van voeding heb ik het regelmatig zien gebeuren. Tijd wordt daarbij vaak als reden genoemd en, alhoewel ik het probleem absoluut niet wil ontkennen, word ik soms wel een beetje gallisch van dat argument. Wanneer telkens dezelfde personen als laatste aan hun (lauwe) hap geholpen worden, gaat er ook op andere vlakken iets fout.

Wat dan wel aan me knaagt: heb ikzelf ouderen mishandeld? Zo ja, op welke wijze? Goed, ik ben me van geen kwaad bewust, heb nog nooit gestolen, heb niemand geschopt en ik hoop dat u mij op m’n woord geloof dat mij er alles aan gelegen is om de beste zorg te leveren die ik me kan bedenken. Maar ik ben slechts een mens (en beginnend zorgverlener). Waar bevinden zich blinde vlekken? Ben ik een zorgverlener die géén melding maakt van mishandeling (of die dat niet opvalt zoals een mogelijk trombosebeen opgemerkt dient te worden) en juist daardoor mishandelt?

Lieve lezers, laat gerust in de comments uw ervaringen achter, maar onthoudt dat het écht melden van specifieke gevallen via een van de meldpunten ouderenmishandeling dient te gebeuren, of in geval van mishandeling door zorgverleners via telefoonnummer 088-1205050

Voor verdere vragen: zie ook hier

Getagged , , , ,

Wat vinden verpleegkundigen van….. dikke mensen?

Noem het obees, corpulent of zwaarlijvig. Maar dik zijn staat garant voor een bult narigheid. Het verhoogt de kans op allerlei ziekten en heeft een negatieve invloed op educatie, baansucces en persoonlijke relaties. In de westerse wereld wordt het – in weerwil van wetenschappelijk bewijs – vooral beschouwd als een eenzijdige tekortkoming, waarin zelfcontrole de missende component is.

Maar wat vinden zorgverleners er nu van? Beïnvloedt het tegenover zich hebben van een obese patiënt hun visie op die persoon? En hoe ziet het met de geleverde zorg?

Lees verder

Getagged , , , ,

van der Cingel in reactie op yours truly

Het verheugt mij zeer u te kunnen melden dat Margreet van der Cingel haar reactie op mijn serie over haar onderzoek (volgt u ‘m nog) online aan het zetten is. Hoe cool is dat! Als u niet weet waar dit allemaal over gaat, kijkt u dan hier, hier en hier. Het eerste deel van haar reactie leest u hier. Verplicht leesvoer zijn haar artikelen:

van der Cingel, M. (2010). Compassie in de verpleegkundige praktijk. een onderzoek naar de aard en betekenis van compassie voor chronisch zieke ouderen. Verpleegkunde, (4):18–25. [Fulltext PDF] [URL]

van der Cingel, M. (2009). Compassion and professional care: exploring the domain. Nursing Philosophy, (10):124-136. [PDF]

(van die laatste kunt u hier de Nederlandse versie lezen) Margreet, bedankt! Ik ben zeer benieuwd naar de volgende blogs en voel me vereerd met en door je reactie(s).

Getagged ,

Compassie volgens van der Cingel: vier thema’s en een berg hersenen

Beter laat dan nooit, maar hier is deel drie van ‘Compassie volgens van der Cingel’. Deel 1 vind je hier, deel 2 hier. Van der Cingel voerde een onderzoek uit onder patiënten en verpleegkundigen naar de aard van compassie en schreef haar bevindingen op in o.a. Verpleegkunde.

In dit derde deel komen de vier thema’s aan bod die van der Cingel in haar artikel in Verpleegkunde (2010) beschrijft.

Lees verder

Getagged , , , , , ,

Compassie volgens van der Cingel: zeven dimensies

Zoals in het vorige artikel werd gesteld, herkende van der Cingel na analyse van haar interviews zeven terugkerende thema’s: dimensies van compassie. (van der Cingel, 2010) Volgens haar zouden deze houvast bieden om compassie ‘toe te passen’. Dat suggereert dat compassie methodisch is toe te passen. Het zien van het overzicht van deze dimensies brengt me weer helemaal terug in de lessen Relationele Vaardigheden:

Lees verder

Getagged , , , ,

Wetenschapsfilosofie voor beginners: Kunnen we de wetenschap vertrouwen

Deel 2 van ‘wetenschapsfilosofie voor beginners’ is ook online te vinden op Cryptocheilus weblog!

Wetenschapsfilosofie voor beginners: Kunnen we de wetenschap geloven?

Deel 1 kunt u hier vinden.

Ter informatie: de bovengenoemde blogpost is een vertaling van ‘alternative medicine: does belief exonerate?‘, een artikel op het onvolprezen Anaximperator blog. Sallaint: professor Arthur Schafer deed in het originele artikel inspiratie op voor een lezing. Die lezing (The ethics of belief) kunt u hieronder bekijken:

Lees verder

Getagged , ,

Wetenschapsfilosofie voor beginners: wat is Kennis?

Het werd weer eens tijd voor een digitale publicatie van uw aller. Surf daarvoor snel naar het fameuze Cryptocheilus weblog! Naast dat dit blog voor medi-Nederland überhaupt verplichte kost is, kunt u er nu terecht voor een vertaling van een van de beste blogposts die ik tot op heden heb gelezen: ‘Alternative Medicine. Does belief exonerate?‘, dat oorspronkelijk verscheen op het weblog Anaximperator. Ik heb hier een vertaling van in elkaar geprutst waarvan deel 1 verscheen onder de titel:

Wetenschapsfilosofie voor beginners: wat is Kennis?

Hoewel oorspronkelijk gericht op de hocus pocus van kwakzalverij, is het een document dat een veel bredere aandacht verdient.

Getagged ,

Beter dan God. Of: wie mooi wil zijn moet snijden?

Afgelopen week heb ik, samen met vriendinlief, de tentoonstelling ‘Beter dan God‘ bezocht in Museum TwentseWelle te Enschede. Met Michael Jackson, een van de iconen der (mis)maakbare schoonheid als metershoog standbeeld voor de deur is de toon snel gezet. Over het waarom van de expositie lezen we op de website:

Hoe zie ik er uit? Zijn die rimpels een ramp of juist charmant? Laat ik mijn wallen weghalen en doe ik nog een beetje botox?” De cosmetische chirurgie biedt steeds meer mogelijkheden voor steeds minder geld. Media spelen een rol door ons schoonheidsidealen voor te spiegelen. Maar gaat toegeven aan de verleiding ‘mooier’ te zijn gaat niet ten koste van een ander ideaal: ‘echt’ zijn? Hoe vinden we onze weg door dit groeiende dilemma? Deze spraakmakende expositie geeft stof tot nadenken.

Met andere woorden: snijden of lijden? Of zijn de werking van de zwaartekracht en al die rimpels om te beginnen niet zo erg? (rimpels hebben ze overigens in alle vormen en maten aan de muur hangen) Een interessante verzameling inzichten uit de oudheid en het heden, met kunst, multimedia en zowel nationale als internationale objecten.

Het geheel is opgedeeld in twee stukken: linksaf naar de sectie ‘plastic fantastic’ vol cosmetische ingrepen, corsetten en andere parafinalia, rechtsaf naar de sectie waarin alles door gedwee de tand des tijds ondergaat. Het geheel is netjes en doordacht verzorgd (zo zijn de wanden in de plastic fantastic afdeling smetteloos wit en glad, aan de andere kant zijn ze opgetrokken uit onbewerkte steigerplanken).

Onderdeel van de expositie is het maken van een pasfoto aan het begin van de ‘tour’, gevolgd door het beantwoorden van (morele) vragen op verschillende terminals in de expositieruimte. Afgaande op de gegeven antwoorden wordt er een digitaal verouderde versie van je pasfoto gegeven, met en zonder ingrepen. Komt ‘ie:

Vriendinlief (dames gaan tenslotte voor) Is het geen plaatje? Klik voor groter

en:

Uw aller auteur (met drie neusgaten en een ietwat vreemde baardgroei) Klik voor groter

Of mijn haarbos nog altijd van dien aard zal zijn over enkele decennia lijkt me de vraag… Of zijn dat implantaten? Helaas is wordt de ‘voor’ foto niet meegeleverd, maar dat mag de pret niet drukken. (wilt u toch per sé een indruk van de huidige toestand van ondergetekende opdoen, kijk dan even hier)

Al met al zou ik de expositie een aanrader noemen. Rest natuurlijk nog de vraag: gaat bij u het mes erin, smeert u reeds liters zalf op uw kraaienpootjes, of zal het u aan het spreekwoordelijke gat roesten?

Getagged , , ,

HBO-VGG.net online!

Het was om allerlei redenen aan me voorbijgegaan, maar onlangs is de website hbo-vgg.net online gegaan. Hier is informatie over opleidingsinstellingen en zorgorganisaties te vinden die deelnamen aan het VGG project en daar actief mee bezig zijn. Tevens is er een (hopelijk groeiend) overzicht van stageplaatsen en relevante vacatures te vinden. Om het af te maken de mogelijkheid om je CV op te geven, dat dan ‘onder de aandacht gebracht wordt van interessante werkgevers’.

Weer een stap voorwaarts voor de VGG en de ouderenzorg in Nederland! Ze gaan het niettemin druk krijgen:

Goed nieuws voor iedereen die overtuigd is van nut en noodzaak van HBO-verpleegkundigen in de ouderenzorg! Op 1 maart 2010 is het vervolgproject gestart waarin we binnen twee jaar 240 afgestudeerde VGG’ers aan de slag willen hebben in passende (=HBO niveau) functies in een verpleeghuis, verzorgingshuis of in de thuiszorg.

Dat zijn 3 x zoveel verpleegkundigen als tijdens de eerste versie van het project. (en we hebben er nog véél meer nodig) Veel succes gewenst aan alle deelnemers in het nieuwe project!

Voor informatie over het kerndocument binnen het VGG project, het VGG competentieprofiel, zie http://vggprofiel.wordpress.com. Het complete competentieprofiel is daar online te lezen. Tevens is er een PDF versie en een schematisch overzicht van alle competenties te vinden. Het HBO-competentieprofiel is ook via hbo-vgg.net te downloaden.

Getagged , , ,

Vrouwen en hun stereotypisch slechte rekenvaardigheid?

Vrouwen kunnen niet rekenen.

Althans, daar lijken ze zelf nogal eens van overtuigd te kunnen worden. Volgens mij valt het allemaal wel mee, waarbij ik anekdotisch kan vermelden dat mijn vriendin me vrij makkelijk verslaat tijdens een potje hoofdrekenen. Maar de invloed van stereotypen zijn grosso modo wél meetbaar aanwezig in testen, waarbij men spreekt van ‘stereotype dreiging’. Neem bijvoorbeeld onderstaande grafiek. Daarin worden de uitslagen van mannen en vrouwen weergegeven die, verdeeld over drie verschillende groepen dezelfde wiskundetoets maakten. In de ‘Problem Solving’ groep kreeg men te horen dat het ging om een toets waarbij algemene cognitieve vaardigheden werden getest. De ‘Math Test’ groep kreeg te horen dat het ging om een wiskundetest om de verschillen tussen mannen en vrouwen te meten: Lees verder

Getagged , , , , ,

“Als je één keer verkeerd andijvie bestelt ligt verdomme voor het hele jaar je budget op z’n achterste”

Bert Keizer. Klik om de uitzending te bekijken.
afb: Trouw.nl

Bert Keizer windt er weer eens weinig doekjes omheen in een interview uit de serie ‘Spraakmakende Zaken’. Onderwerp is (natuurlijk) de ouderenzorg. Uitgezonden in 2005 dus niet nieuw, maar wel uit m’n hart gegrepen. Net als in z’n schrijfsels – waarvan u op z’n minst de ‘Het refrein is Hein‘ en ‘Onverklaarbaar bewoond‘ moet hebben gelezen – zijn weldenkendheid en openhartigheid kenmerkend voor z’n boodschap.

Ook van harte aan te bevelen zijn Keizer’s columns in Trouw en Medisch Contact. Tenslotte: door Aliette Jonkers werd ik getipt over twee lezingen door Bert Keizer, waarvan er één gratis bij te wonen is! Zie hier en hier voor meer info.

Getagged , , , , ,

Bestrijding der Kwakzalverij wérkt.

De trouwe lezer van Ars GeriatriCare – voor zover bestaand – weet dat ondergetekende een ronduit enorme hekel heeft aan ‘kwakzalverij‘. Nadat mijn vriendin ontdaan met een artikel over homeopathie voor nierpatiënten in ‘Dialoog’, het periodiek van de Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland, op de proppen kwam waren de spreekwoordelijke rapen dan ook flink gaar.

We konden de strapatsen van auteur Hilhorst, homeopaat te Hengelo niet over onze kant laten gaan. Niet in de laatste plaats omdat verpleegkundigen de ethische plicht hebben op te komen voor de veiligheid en juiste informering van patiënten, die hevig in het gedrang zou kunnen komen door de informatie zoals geboden door Hilhorst. Mijn vriendin en ik hebben een – evidence based – brief opgesteld aan de NON. En met effect! Ze nemen stellig afstand van het stuk zoals nu al is te lezen op de website niernieuws.nl. Hulde aan de NON!

Lees meer bij uw aller Cryptocheilus.

Getagged , , ,

Wie de schoen past, trekke hem af

Verpleegkundig en verzorgend Nederland buitelt over elkaar heen. Vanwege een HBO-V student. Nou ja, indirect dan, want de HBO-V student heeft een beste knuppel in een hoenderhoek gegooid: zij wenste een cliënt in de thuiszorg niet te voorzien in diens seksuele gerief. Of, om het wat duidelijk te stellen: het aftrekken van een cliënt vond zij buiten haar boekje gaan.

Lees verder

Getagged ,

Bram in en óp de bladen. (egotrip)

Stel je voor: je geeft in een interview een kritische kijk op een CAM opleiding en stuurt op verzoek een foto in voor bij het stukje krititekst. Enkele dagen later gaat de telefoon: ‘eh… wil je ook op de cover van het Sax magazine?’.

*twitch*

Het eerst wat je doet is de andere kant van de lijn (Thijs Klaverstijn) een gehoorbeschadiging lachen, maar dan sta je uiteindelijk toch mooi in je apepakkie in de kou. Het resultaat kwam dinsdag uit. Foto’s door Toma Tudor

And don’t laugh dammit! ;)

Lees verder

Getagged ,
Advertenties