Dwalingen in de methodologie (NTvG)

Nederlands Tijdschrift voor GeneeskundeDwalingen in de methodologie is een serie van 39 artikelen over wetenschappelijk onderzoek uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, verschenen tussen 1998 en 2002. De artikelen zijn geschreven door grote namen uit de Nederlandse klinische epidemiologie. Het betreft een breed scala aan onderwerpen, van diagnostiek tot genetisch populatieonderzoek.

Gratis beschikbaar en hieronder door yours truly voor u op een rijtje gezet, met handige link naar de volledige tekst. Doe er uw voordeel mee!

Rosendaal, F. R., & Bouter, L. M. (1998). Dwalingen in de methodologie. I. inleiding. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 142(27), 1554–1555. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-i-inleiding/volledig

Pouwer, F., van der Ploeg, H. M., & Bramsen, I. (1998). Dwalingen in de methodologie. II. bias door vragenlijsten. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 142(27), 1556–1558. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-ii-bias-door-vragenlijsten/volledig

van Houwelingen, J. C. (1998). Dwalingen in de methodologie. III. randomisatie op het niveau van behandelaars. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 142(29), 1662–1665. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-iii-randomisatie-op-het-niveau-van-behandelaars/volledig

van Gijn, J., & Rooijmans, H. G. (1998). Dwalingen in de methodologie. IV. causaliteit. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 142(31), 1765–1767. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-iv-causaliteit/volledig

Gunning-Schepers, L. J. (1998). Dwalingen in de methodologie. V. de preventieparadox: weinigen met hoog risico versus velen met matig risico. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 142(33), 1870–1873. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-v-de-preventieparadox-weinigen-met-hoog-risico-versus-velen-met/volledig

Westendorp, R. G. (1998). Dwalingen in de methodologie. VI. doodsoorzaken in perspectief. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 142(35), 1950–1953. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-vi-doodsoorzaken-perspectief/volledig

de Vet, H. C., & Beurskens, A. J. (1998). Dwalingen in de methodologie. VII. reproduceerbaarheid van metingen. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 142(37), 2040–2043. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-vii-reproduceerbaarheid-van-metingen/volledig

Beurskens, A. J., de Vet, H. C., & Kant, I. (1998). Dwalingen in de methodologie. VIII. pilotonderzoeken: zin en onzin. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 142(39), 2142–2145. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-viii-pilotonderzoeken-zin-en-onzin/volledig

van der Windt, D. A., & van Poppel, M. N. (1998). Dwalingen in de methodologie. IX. de interpretatie van subgroepanalysen. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 142(41), 2245–2247. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-ix-de-interpretatie-van-subgroepanalysen/volledig

Bossuyt, P. M., Lijmer, J. G., & Mol, B. W. (1998). Dwalingen in de methodologie. X. het toetsen van diagnostiek. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 142(43), 2345–2347. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-x-het-toetsen-van-diagnostiek/volledig

Scholten, R. J. (1998). Dwalingen in de methodologie. XI. ’odds’ en wat dies meer zij. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 142(45), 2452–2454. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xi-odds-en-wat-dies-meer-zij/volledig

Algra, A., & van der Graaf, Y. (1999). Dwalingen in de methodologie. XII. pragmatische en pathofysiologische trials: een kwestie van vraagstelling. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 143(10), 514–517. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xii-pragmatische-en-pathofysiologische-trials-een-kwestie-van/volledig

Verbeek, A. L. (1999). Dwalingen in de methodologie. XIII. matching doorgaans niet zinvol. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 143(20), 1037–1040. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xiii-matching-doorgaans-niet-zinvol/volledig

Vandenbroucke, J. P. (1999). Dwalingen in de methodologie. XIV. het voortijdig beëindigen van een gerandomiseerde trial. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 143(25), 1305–1308. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xiv-het-voortijdig-be%C3%ABindigen-van-een-gerandomiseerde-trial/volledig

van Gijn, J., & Algra, A. (1999). Dwalingen in de methodologie. XV. rokende grootvaders en andere vertekeningen door selectie. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 143(29), 1515–1517. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xv-rokende-grootvaders-en-andere-vertekeningen-door-selectie/volledig

Stijnen, T., & Arends, L. R. (1999). Dwalingen in de methodologie. XVI. wat te doen met ontbrekende waarnemingen? Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 143(40), 1996–2000. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xvi-wat-te-doen-met-ontbrekende-waarnemingen/volledig

de Craen, A. J. (2000). Dwalingen in de methodologie. XVII. het placebo-effect. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 144(7), 322–324. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xvii-het-placebo-effect/volledig

Rutten, F. F. (2000). Dwalingen in de methodologie. XIX. kosteneffectiviteitsratio’s. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 144(27), 1311–1314. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xix-kosteneffectiviteitsratios/volledig

Zielhuis, G. A. (2000a). Dwalingen in de methodologie. XX. randomisatie als middel tegen verstoring door indicatie. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 144(32), 1528–1531. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xx-randomisatie-als-middel-tegen-verstoring-door-indicatie/volledig

van Breukelen, G. J., & Berger, M. P. (2000). Dwalingen in de methodologie. XXI. hoe te komen tot een gewogen totaalscore van afzonderlijke scores op een vragenlijst. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 144(33), 1580–1584.URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxi-hoe-te-komen-tot-een-gewogen-totaalscore-van-afzonderlijke/volledig

Twisk, J. W., & de Vente, W. (2000). Dwalingen in de methodologie. XXII. toepassing van technieken voor longitudinale data-analyse. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 144(35), 1680–1683. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxii-toepassing-van-technieken-voor-longitudinale-data-analyse/volledig

Knipschild, P. G. (2000). Dwalingen in de methodologie. XXIII. de noodzaak van randomiseren en blinderen in therapeutisch onderzoek. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 144(38), 1826–1828. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxiii-de-noodzaak-van-randomiseren-en-blinderen-therapeutisch/volledig

Zielhuis, G. A. (2000b). Dwalingen in de methodologie. XXIV. problemen bij het generaliseren van gerandomiseerd interventieonderzoek bij geselecteerde patiëntenpopulaties. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 144(39), 1860–1864. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxiv-problemen-bij-het-generaliseren-van-gerandomiseerd/volledig

Boers, M. (2000). Dwalingen in de methodologie. XXV. uitkomstmaten, surrogaateindpunten en intermediaire maten. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 144(41), 1949–1952. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxv-uitkomstmaten-surrogaateindpunten-en-intermediaire-maten/volledig

Mackenbach, J. P. (2000). Dwalingen in de methodologie. XXVI. de ecologische valkuil en zijn minder bekende tegenhanger, de atomistische valkuil. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 144(44), 2097–2100. URL http://view.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11103669

Kemper, H. C. (2000a). Dwalingen in de methodologie. XXVII. problemen met longitudinaal onderzoek: de niet te ontrafelen samenhang tussen leeftijd, meettijdstip en geboortecohort. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 144(47), 2247–2251.
URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxvii-problemen-met-longitudinaal-onderzoek-de-niet-te/volledig

Kemper, H. C. (2000b). Dwalingen in de methodologie. XXVIII. nog meer problemen met longitudinaal onderzoek: uitvallers, kop-staarteffecten en interperiodecorrelaties. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 144(48), 2293–2297. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxviii-nog-meer-problemen-met-longitudinaal-onderzoek-uitvallers/volledig

Sonke, G. S., & Rovers, M. M. (2001). Dwalingen in de methodologie. XXIX. p. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 145(2), 74–77. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxix-p/volledig

van der Heijden, P. G., & Hirasing, R. A. (2001). Dwalingen in de methodologie. XXX. de vangst-hervangstmethode. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 145(4), 161–163. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxx-de-vangst-hervangstmethode/volledig

Buster, M. C., & van den Brink, W. (2001). Dwalingen in de methodologie. XXXI. het schatten van deels verborgen populaties: heroïneverslaafden in amsterdam. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 145(4), 164–166. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxxi-het-schatten-van-deels-verborgen-populaties/volledig

van der Weijden, T., & van den Akker, M. (2001). Dwalingen in de methodologie. XXXII. foute testuitslagen. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 145(19), 906–908. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxxii-foute-testuitslagen/volledig

Knottnerus, J. A., & Bouter, L. M. (2001). Dwalingen in de methodologie. XXXIII. de ethiek van de schatting van de steekproefomvang: minder proefpersonen nodig bij eenzijdige dan bij tweezijdige statistische toetsing. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 145(22), 1051–1054. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxxiii-de-ethiek-van-de-schatting-van-de-steekproefomvang-minder/volledig

Visser, M. (2001). Dwalingen in de methodologie. XXXIV. predictiemodellen stellen vaak teleur. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 145(23), 1109–1112. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxxiv-predictiemodellen-stellen-vaak-teleur/volledig

Prins, M., Geskus, R. B., & Coutinho, R. A. (2001). Dwalingen in de methodologie. XXXV. bias in het prevalentiecohort-onderzoek naar het natuurlijke ziektebeloop. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 145(45), 2170–2172. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxxv-bias-het-prevalentiecohort-onderzoek-naar-het-natuurlijke/volledig

Vermeulen, M. (2001). Dwalingen in de methodologie. XXXVI. van ’likelihood’-ratio’s en de regel van bayes. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 145(50), 2421–2424. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxxvi-van-likelihood-ratios-en-de-regel-van-bayes/volledig

Hottenga, J. J., Houwing-Duistermaat, J. J., & van Duijn, C. M. (2002). Dwalingen in de methodologie. XXXVII. onbedoelde populatieselectie in het genetische patiënt-controleonderzoek. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 146(1), 17–22. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxxvii-onbedoelde-populatieselectie-het-genetische-patiënt/volledig

Mokkink, H. G. (2002). Dwalingen in de methodologie. XXXVIII. veelvoorkomende misverstanden rond standaarddeviaties en standaardfouten. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 146(6), 255–259. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-xxxviii-veelvoorkomende-misverstanden-rond-standaarddeviaties-en/volledig

Rosendaal, F. R., & Bouter, L. M. (2002). Dwalingen in de methodologie (slot). XXXIX. de ultieme waarheid. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 146(7), 304–309. URL https://www.ntvg.nl/artikelen/dwalingen-de-methodologie-slot-xxxix-de-ultieme-waarheid/volledig

Advertenties
Getagged , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Advertenties
%d bloggers liken dit: